Aaskov Havekreds afholdte generalforsamling den 21. februar i Alhusets lokaler i Kibæk. I alt 22 mødte op til en hyggelig aften, som indledtes med plantebanko, hvor gevinsterne var søde og skønne planter i blomst såsom hortensia, primula, ranunkler juleroser mm. Efter bankospillet blev der serveret kaffe med Alhusets dejlige hjemmebagte fastelavnsboller og æblekage.
Til generalforsamlingen blev Dorit Bøndergaard valgt som dirigent og bestyrelsens formand Kirsten Bergløv indledte vanen tro generalforsamlingen med årsberetning. Aaskov Havekreds havde 80 års jubilæum i 2011, og dette blev fejret med et væld af nye arrangementer, som der har været en rigtig god opbakning til - alt i alt et år, som havekredsen kan være meget tilfredse med. Kasseren Hanne Nielsen fremlagde det reviderede regnskab, som viste et lille underskud, som dog var planlagt, da der var ekstra udgifter i forbindelse med jubilæumsåret, bla. en udflugt til Ringkøbing med bus. Det var ikke nødvendigt at gennemgå aktiviteterne i 2012 med større grundighed, idet det nye årsprogram allerede er kommet ud til havekredsens medlemmer, men der lød en tilfreds ros fra de fremmødte til de forskellige aktiviteter, som året 2012 indeholder.

Kirsten Bergløv og Hanne Nielsen var på valg og modtog genvalg, suppleant Dorthe Jensen var på valg og modtog ligeledes genvalg, og alle blev hurtigt klappet ind som genvalgte. For at følge vedtægterne skulle der faktisk også vælges en ekstra revisor og revisorsuppleant, og her blev Bjarne Jensen valgt som revisor og Inger Karstensen som revisorsuppleant.

Aftenen afsluttedes passende med en sang om forårets komme, som havefolket sukker dybt efter
Aaskov Havekreds afholdte generalforsamling den 21. februar i Alhusets lokaler i Kibæk. I alt 22 mødte op til en hyggelig aften, som indledtes med plantebanko, hvor gevinsterne var søde og skønne planter i blomst såsom hortensia, primula, ranunkler juleroser mm. Efter bankospillet blev der serveret kaffe med Alhusets dejlige hjemmebagte fastelavnsboller og æblekage.Aaskov Havekreds afholdte generalforsamling den 21. februar i Alhusets lokaler i Kibæk. I alt 22 mødte op til en hyggelig aften, som indledtes med plantebanko, hvor gevinsterne var søde og skønne planter i blomst såsom hortensia, primula, ranunkler juleroser mm. Efter bankospillet blev der serveret kaffe med Alhusets dejlige hjemmebagte fastelavnsboller og æblekage.Aaskov Havekreds afholdte generalforsamling den 21. februar i Alhusets lokaler i Kibæk. I alt 22 mødte op til en hyggelig aften, som indledtes med plantebanko, hvor gevinsterne var søde og skønne planter i blomst såsom hortensia, primula, ranunkler juleroser mm. Efter bankospillet blev der serveret kaffe med Alhusets dejlige hjemmebagte fastelavnsboller og æblekage.
HAVESELSKABET - Aaskov havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net