Vi afholdte vores generalforsamling mandag den 17. februar i Alhusets lokaler i Kibæk. Der var mødt 17 personer op til en hyggelig aften, som startede med plantebanko, hvor bordene hurtigt blev fyldt med velduftende forårsblomster og forårsløgplanter ved bankoråbene. Efter plantebankoen var havekredsen vært med kaffe og kage og efterfølgende generalforsamling. Dorit Bøndergaard var dirigent og havde stor ros til havekredsen for nogle gode arrangementer året igenem og for engagementet, som præger det hele.
Formanden Kirsten Bergløv fremlagde årsberetning over 2013, som har været et forrygende år for havekredsen. Igennem årets forløb har der været omkring 11 arrangementer plus de åben hus dage og markeder, hvor bestyrelsen har haft en bod, og der har været stor tilslutning til alle arrangementerne, så  alt i alt var bestyrelsen stolte og glade for det forgangne år. Året sluttede jo med at bestyrelsen brugte en del weekender op til jul på at være rundt på forskellige julemarkeder for at sælge billetter til Bonderøven, og dette resulterede i et rekordstort overskud for havekredsen, idet det meste af indtægten til foredraget faldt i 2013, men udgifterne til foredraget er kommet i det nye regnskabsår.
Formanden Kirsten Bergløv, suppleant Dorte jensen og revisor Bjarne Jensen modtog alle genvalg, og blev klappet ind, kasserer Hanne Nielsen modtog ikke genvalg og her blev Lissy Olesen valgt ind i stedet. Lissy Olesen var før suppleant og her blev Anne Lomholt valgt ind i stedet. Revisorsuppleant Inger Karstensen modtog ikke genvalg og her blev tidligere kasserer Hanne Nielsen valgt ind, så hun har stadig lidt med bestyrelsen at gøre. Hanne Nielsen fik desuden en smuk kameliablomst som tak for fire år som kasserer i havekredsen. Kirsten Bergløv fortalte også om dette års arrangementer, hvor der vil være noget for enhver haveglad og kreativ sjæl. Aftenen blev rundet af med et par sange i forårets tegn.
 
Generalforsamling og plantebanko i Aaskov Havekreds 2014Generalforsamling og plantebanko i Aaskov Havekreds 2014Generalforsamling og plantebanko i Aaskov Havekreds 2014Generalforsamling og plantebanko i Aaskov Havekreds 2014
HAVESELSKABET - Aaskov havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net