Der var et fremmøde på 20 personer til årets generalforsamling i Alhuset i Kibæk den 24. februar. Der var et lille snert af forår i lokalerne, hvor bordene var smukt dækket med forårsgrønne duge, og aftenen blev indledt med et plantebanko, hvor søde juleroser og farvestrålende primularer blev langet over bordene som gevinster - alle endte ovenikøbet med gevinst.

Herefter var der kaffe og kager. Kirsten Bergløv fortalte om 2010, som var gået rigtig godt i havekredsen, alle arrangementerne har været flot besøgt og medlemstallet er nogenlunde uændret. Kassereren Hanne Nielsen fremlagde det reviderede regnskab og det blev godkendt, der var et lille fint overskud i 2010.

Aktivitetsplanen blev gennemgået for det kommende år. Aaskov Havekreds er jo ved at være en ældre forening med 80 år på bagen, og 2011 er et jubilæumsår, som skal fejres med et spændende årsprogram, som er spækket med oplevelser for enhver haveglad sjæl lige fra pileflet, påskedemonstration, plantemarked, havevandringer både i og uden for kredsen, heldagsudflugt til Ringkøbing, bod ved Folkefesten i Kibæk og juledemonstration.

Der var valg til bestyrelsen. Grethe Mogensen og Bjarne Jensen modtog ikke genvalg, Bente Lund blev genvalgt. To nye ansigter Nelly Vestergaard og Lene Vilhelmsen blev valgt ind i bestyrelsen. Henning Pedersen blev genvalgt som suppleant og ligeledes blev Arne Hynkemeyer genvalgt som revisor.
Grethe Mogensen og Bjarne Jensen fik hver en rød cameliablomst som tak for deres indsats i bestyrelsen, Bjarne har ovenikøbet siddet i bestyrelsen i henved 14 år. Flot!

Bestyrelsen glæder sig til et nyt år med spændende haveoplevelser.
HAVESELSKABET - Aaskov havekreds
Lav din egen hjemmeside med mono.net